» Denetim ve Tam Tasdik
» Danışmanlık Hizmetleri
» Kdv İadesi ve Kdv Danışmanlığı
» İç Denetim ve Hile Denetimi
» İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
» Kurumsal Finansman Danışmanlığı
» Kurumsal Risk Danışmanlığı
» Eğitim ve Seminer Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmetlerimiz, aşağıdaki konular itibariyle mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.
• Vergi inceleme danışmanlığı,
• Vergi uyuşmazlığı danışmanlığı,
• Vergi kanunları konusundaki uygulamalarla ilgili olarak; istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunularak, gerek kurumlara ve gerek gerçek kişilere vergi danışmanlığı hizmeti sunulması,
• Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve diğer vergilere ilişkin vergi planlaması imkanlarının tartışılması,
• Sektörel konularda teşvik ve destek unsurları ile ilgili çalışma raporlarının hazırlanması,
• Şirketin üçüncü kişilerle imzalayacağı anlaşmaların vergi kanunlarına uygunluğu açısından değerlendirilmesi,
• Denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen konulara ilişkin çözüm ve tavsiyeleri içeren raporlar ve bilgilendirme notlarının hazırlanması,
• Yıl sonunda vergi hesaplamalarının ve mali tabloların kontrolü ve kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin düzenlenmesinde destek sağlanması,
• Şirket satınalma, devir, bölünme ve tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesinin sağlanması,
•Yabancı Sermaye, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Finansal Kiralama, Factoring, Teşvik, Kambiyo Mevzuatı konularda danışmanlık,
• Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve etkileri konusunda danışmanlık,
• Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku konusunda danışmanlık,
• Serbest bölge uygulamaları ile ilgili danışmanlık,
• Organize sanayi bölgeleri uygulamaları konusunda danışmanlık,
• Teknoloji geliştirme bölgeleri uygulamaları ile ilgili danışmanlık,
• Gümrüklerde alınan vergiler ve uygulanacak prosedürleri ile ilgili danışmanlık
• Transfer fiyatlandırması uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek,
• Kamu borçları erteleme (tecil) ve taksitlendirme taleplerini takip etmek ve gerçekleştirmek,
• Şirket iç muhasebe sistemini gözden geçirmek,
• Ticari riskleri değerlendirmek,
• Şirket içi denetim departmanını oluşturmaya yönelik tavsiye vermek ve teknik yardımda bulunmak,
• İşletme bütçesi hazırlamak ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
• Karlılık ve verimlilik denetimi yapmak.


         
KURUMSAL HİZMETLERİMİZ PRATİK BİLGİLER YARARLI LİNKLER BİZE ULAŞIN
· Hakkımızda
· Misyonumuz & Vizyonumuz
· Ortaklarımız
· Danışmanlarımız
· Hizmet Politikamız
· Ofislerimiz
· Denetim ve Tam Tasdik
· Danışmanlık Hizmetleri
· KDV İadesi ve KDV Danışmanlığı
· İç Denetim ve Hile Denetimi
· İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
· Kurumsal Finansman Danışmanlığı
· Kurumsal Risk Danışmanlığı
· Eğitim ve Seminer Hizmetleri
· Faydalı Bilgiler
· SGK Gecikme Zammı Hesaplama Tablosu
· Vergi Gecikme Faizi ve Gecikme
   Zammı Hesaplama

· Türkiye Büyük Millet Meclisi
· Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
· Kamu Gözetimi Kurumu
· Sermaye Piyasası Kurulu
· İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
· Hazine Müşteşarlığı
· Sosyal Güvenlik Kurumu
· Gelir İdaresi Başkanlığı
· İletişim Bilgileri
· Mesaj Formu
· Kroki
         

Copyright © 2014 Linear Denetim

Web Tasarım Data1